Tillämpad matematik - lineära system [linjära]

Tillämpad matematik - lineära system [linjära]

Ludde127 2023-03-09
L

Kapitel 2

Laplace Transform

Laplacetansformationer gör så att man kan överföra vissa differentialekvationer analogt på enklare algebraiska sätt. Alltså används laplace transformationer för att lösa differentialekvationer.

Defination

Låt f(t) vara en funktion på R sådan att den generaliserade integralen:

$$F(s) = \int_{-\infty}^\infty e^{-st} f(t) dt$$

konvergerar för något värde av parametern s. Om det konvergerar kallas funktionen F(s) för den tvåsidiga Laplacetransformen av f.


Laplace transformer fungerar igenom att man omvandlar funktioner av en reell variabel till att bero av en komplex variabel s. s = a + ib med reella nummer a och b.

Matte grindset

Card: 1/13 Score:  0.0
Press to start