Introduktionsföreläsning

Dubulicious 2024-03-18
dubulicious profile picture

Obligatoriska moment för godkänt på kursen

 • 2 laborationer (4h, efter påsk, python)
 • Tenta i Vic

Litteratur

 • Kösystem
 • Föreläsningsanteckningar för alla föreläsningar finns på canvas
 • Övningsmaterial finns på canvas
 • Problem med lösningar

Kösystem (betjäningssystem)

Består av:

 • Kunder (människor, ip-paket, eller web-request, väskor i ett bagagesystem)
  • Kund är alltså det som ska betjänas av kösystemet
 • Kösystem
  • I ett kösystem finns betjänare (människa, processor, maskin)
  • Man vill ha så få betjänare som möjligt utan att kunder blir betjänade för långsamt.
   • Anledningen är att man vill hålla nere kostnader.
  • Kunderna måste hållas nöjda så de inte går till en konkurrent, men man vill fortfarande gå i vinst.
 • Spärrad kund
  • Ibland kan kösystemet ha för mycket tryck och kösystemet inte kan hantera fler, då kan en kund nekas tillgång.

Frågor

 1. Vad är P(spärras)? Man vill hålla risken så låg som möjligt.
 2. Vad är tiden i systemet?
  1. Alltså tiden det tar från att man kommer in i kön tills man kommer ur kön.
 3. Hur mycket resurser behövs i kösystemet för att uppnå krav?
  1. T.ex. antalet betjänade, processorer, etc...

Exempel på kösystem

Utgångsbuffert i en router

modell

Charkuteridisk på ICA Tuna

 • Buffert: Så många människor som ryms i affären
 • Betjänare: Kan ha flera cirklar i figuren om man har flera betjänare

Molntjänst

moln

Hur bestämmer man vilken kö dispatcher ska skicka en kund till?

Köteori

När man har ett enstaka kösystem.
Då har man:

 • Kunder
 • Buffert
 • Betjänare

Könätsteori

Då sätter man samma flera kösystem i ett nät.

Kunder kommer till t.ex. en dispatcher som skickar vidare till andra kösystem där själva jobbet görs.

Simulering