Elektronik

Elektronik kursen lth

Ludde127 2023-03-20
L

Föreläsning 1

Datorer består av elektronik, 50 år av exponentiell utveckling. Omvärlden kopplas till datorn med elektronik. Förstå begränsningarna.

MOS-transistor 1959, man kan göra de kompakt. Intel skapade första mikroprocessorn intel 4004, kretsen rymmer 2250 tranistorer med 10 mikrometer process.

Kursen innehåller grundläggande elektronik...

Trender

Totalprestanda och komplexitet ökar oförändrad. Effekt per chip och klockfrekvens har planat ut

Mera parallellitet! Varför?

 • Fysikaliska gränser
 • Ingenjörsmässiga utmaningar.

Färre mikroprocessorer säljs än microcontroller men mikroprocessorer har mycket feta marginaler... nvidia. så då kommer det ändå ha en större marknadsandel.

Blinka en lysdiod 1980

 • NE 555 från 1972
 • 25 transistorer och lite annat.
 • Bygg ihop med lysdiod
 • Anslut spänning - 5V
 • Kostar ca 50kr med allt för att driva.

Kursupplägg

 1. Motiv: Datorer består av och kopplas till. Elektronik med vissa egenskaper
 2. Behov: Förstå begränsningar och möjligheter, förmåga att analysera elektroniska kretsar.
 3. Lösning: Ellära basala komponenter och samband, Byggstenar i datorer; MOS-transistor & A/D, Analoga delar i en digital värld; Filter.
 • Tre moduler
  • Inläsning
  • Föreläsning
  • Test
 • Övningar, modul 1 & 3
 • Laboration, modul 2 & 3
 • Varje modul följer samma mönster
  • De tre identifierade lösningarna utgör behov i respektive modul.

Allt material finns på canvas, även kursboken finns på canvas. Anmälning sker också på canvas. Labbrapport ska göras kring labbar och skickas in på canvas.

 1. Motiv: Begrepp för att diskutera elektronik. Grundläggande redskap för att analysera kretsar.
 2. Behov: Införa modeller av fysiska komponenter. Hantera av/på signaler och sinussignaler.
 3. Lösningar: Fysik bakom enkla komponenter. Analysera kretsar från idealiserade modeller. Färdighetsträning inför senare avsnitt.

Elektroniska kretsar består av komponenter

 • Fysiska ting med fel och brister
 • Idealiserade modeller
  • Beskrivs med differentialekvationer.
  • Härleds ur fysiken med vektoranalys.

Elektronik flashcards

Card: 1/2 Score:  0.0
Press to start