Föreläsning 2.3

Ludde127 2023-04-25
L

CMOS NAND-grind

Vi vill garantera att utsignalen från en logisk ring fungerar lite bättre, alltså ligger närmare antingen 0 eller 1.

Digitalt och Analogt

Man kan använda beräkningskraften hos miljontals transistorer och det blir billigare än några noggranna analoga komponenter. Världen är dock analog så det kommer troligen behöva omvandlas tillbaks.

För att omvandla analoga signaler till digitala signaler så måste man sampla signalen först, alltså bestämma hur ofta man ska spara mätvärden, man behöver även kvantisera datan då vi inte kan spara tal med oändlig precision, kvantisering sker igenom att man förutbestämmer en viss mängd nivåer som talet kan representeras som.

Modern radio

Man vill minimera hut mycket av tekniken som är analog på grund av kostnader för analoga komponenter. Digitala komponenter är även mer flexibla och är mindre känsliga mot diverse störningar.

Analogt också i integrerad form

En fördel med analoga komponenter är att man inte begränsas av grindfördröjning i digitala kretsar vilket begränsar den maximala klockfrekvensen samt att man måste kvantisera indatan.

På en analog signal kommer slumpmässigt brus adderas till signalen och de kommer från olika störningskällor.

En analog signal kan förvrängas medans en digital signal kan återställas helt om den inte är helt förvrängd.

Vi vill kunna resonera om frekvensinnehållet i en signal. Alla kontinuerliga periodiska signaler kan representeras av ett antal sinusfunktioner.

För att sampling skall bli bra ska man använda samplingsfrekvensen 2*Högsta frekvensen i signalen. Räkna v_lsb = V_fs /(2^n - 1).

Decibel

Detta är en logaritmisk skala för att beskriva ljudnivåer. Varför används decibel? Därför att det är lättare att säga 20,30,40 dB än tiopotenser. En annan anledning är att sensoriska upplevelser som ljud och ljus upplevs i log-skala.

Effektivvärde

Effektivvärde innebär att en periodisk spänning eller ström levererar samma effekt i en resistans som en konstant sådan med samma värde. I elkraftsammanhang anges nästan alltid spänningar och strömmar i effektivvärden. Nominell spänning 240V i vägguttaget är effektivvärde och inte amplitud. Vanliga mätinstrument som visar spänning och ström som effektivvärde. Detta beror på vågform.