Föreläsning 2

lth

Elektronik föreläsning 2.

Ludde127 2023-03-22
L

Elektriska fält

 • Fullständiga modell av elektriska och magnetiska fält och hur de samverkar
 • Håller vi oss till sammanhang där tidsderivatan av B magnetisk flödestäthet kan försummas så gäller delta x E ungefär = 0.
 • Vi kallar ett sådant fält elektrostatiskt vilket är konservativt.
 • Så länge våglängden >> l, lambda där l är kretsens fysiska storlek, f är max signal frekvens och c ljushastigheten gäller detta tillräckligt väl.
 • I kretsar som är några decimeter med höga frekvenser (GHz) slutar detta lite gälla..

Alessandro Volta

 • Voltas staåel, det första batteriet
  • Strukturellt samma som i moderna batterier.
  • utvecklingen handlar mest om materialval
 • Omvandlar kemisk energi till elektriska
 • Elektrolyten är svavelsyra som oxiderar Zn till en två gånger positiv jon.
 • Varje cell bidrar med en potentialskillnad om c:a en Volt.

Coulombs lag

 • Coulombs lag: Två laddningar q1 och q2 på avstånd r repellerar varandra med en kraft Fc om de har olika tecken.
 • Laddning mäts i Coulomb, C eller As och motsvarar en mängd elektroner. ca 1/1,602 * 10**19.
 • Epsilon0 kallas vacuumpermittivitet och är väldigt liten 8.85*10**(-12).

Elektricitet

 • Coulomb är en "stor" enhet, åskmoln före urladdning är mellan 10C och 100 C.
 • Åskmoln får differentialer då det blir en luftström upp mot molnet där luft dras upp från marken och skapas från statisk elektricitet.
 • Laddningen transporteras snabbt vid urladdning och det blir kraftfull verkan när den får chansen att lämna fångenskapen på isolatorn.
 • Att flytta laddningen 10C på en sekund genom en sladd är inte så svårt, det är 10A.
 • Det är inte laddningen i sig som förorsakar verkan - förödelsen i form av åskblixt eller önskad upphettning av vatten.

Elektrisk ström definition

 • Antag: varje laddning q_n rör sig i hastigheten v_n.
 • Strömtäthet är en vektor beroende på rumskoordinat och får enheten A/m².
 • Stöm (skalär) laddning genom tvärsnitt per tid, där n hatt är normalvektorn till ytelementet dA.

Laddning och strömtäthet

 • Utgångspunkter:
  • Laddningar kan inte förstöras eller skapas
  • Godtycklig volym V, sluten begränsning S.
 • Total laddning inne i V = q och flödestäthet J.
 • Gäller generellt exempelvis massa och flödestäthet.
 • Summan av elektroner ut från element är alltid noll.

Elektriskt fält

 • Beskriver den Coulomb-kraft en liten laddning utsätts för givet var andra laddningar finns:
 • Illustreras med fältlinjet
  • Riktning visar vartåt E pekar
  • tätheten visar styrkan |E|
 • Enheten är C/N eller normalt V/m

Energi och fält

 • Arbetet att flytta en laddning mellan två punkter, A och B i ett elektriskt fält längst en väg r är W (arbete).
 • Konservativa fält är oberoende av vägval.. går man fram och tillbaks blir summan noll.
 • Fältet E bereder ut sig i hastighet nära C.
 • I ett material med gott om fria laddningar
  • fyll på n st elektroner i ena änden
  • få ut lika många i andra änden
  • Avstånd l ger fördröjning t ungefär c/l
  • Inte samma elektroner, jfr pipeline.
  • Enskild hastighet för e i metall är låg, mm/s.
 • Fri elektron i vacuum
  • Relativistisk hastighet.

Batteri vs Åskmoln

 • Ett laddningsbart batteri ca 5000C kommer att flyta genom batterier över potentialskillnaden 1,2V.
 • Åskmoln med 10-100C laddning blixturladdas över en potentialskillnad 10-100MV.
 • Energimässigt:
  • Batteri: 5kj
  • Blixten: 1Gj

Modeller

 • Modeller, förstå genom
  • Idealisering
  • Beräkning
  • Analys
 • Modeller har brister
  • Allt är inte med
  • Vinsterna är större
  • Kan gradvis förfinas
 • Naturvetenskapens innersta väsen!

Ström i ett avgränsat material

 • Ström är laddning per tidsenhet.
 • Integralen av strömmen plus ursprunglig laddning är den nya laddningen.
 • Antag att q(t) = mängden laddning som passerat genom ett tvärsnitt vid tiden t.
 • Ström:
  • Beteckning: i(t).
  • Enhet: Ampere (A) motsvarar (C/s)
  • Har riktning.
  • i > 0, laddningstransport längst pil
  • Elektroner åt motsatt håll.
  • jfr vattenflöde

Spänning över en komponent

 • Spänning:
  • Den energi som överförs från/till ett kretselement per laddning som passerar det.
  • Potentialskillnad i elektriska fält.
 • Beteckning för spänning är v(t).
 • Enhet: Volt (V), motsvarar Joule/Coulomb (J/C).
 • Alltid en differens mellan angivna punker
 • Elektrisk potential mellan punkter.
 • jmf vattenflöde.

Referensriktning, ström och spänning

Det enda som spelar roll är referensen.

Ideala källor

Ideala källor finns ej.

 • Modellen fungerar ej om man kortsluter spänningskällor.
 • Strömkälla är en "pump" som
  • Driver laddningsmängd per tidsenhet
  • Motsägelse att koppla loss
  • Inte motsvarar någon enkel komponent.
 • Spänningskälla är en "pump" som
  • Förser varje laddningsmängd med energi
  • Motsägelse att kortsluta
  • Liknar batteri/generator

Resistans / Ohms lag

Resistans ,R mäts i ohm

v = i * R

i = v/R = v*G

Definition av ohms lag

konduktans G = i/R mäts i ohm